Hledání

(21) jednotlivé investice » Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu

Šafařikovu ulici v Sezimově Ústí čeká její celková rekonstrukce. V rámci stavby zde bude provedena rekonstrukce vodovodu včetně odboček, komunikace, veřejného osvětlení, dostavba dešťové kanalizace včetně odboček a oprava kanalizačních odboček.

(22) jednotlivé investice » Sezimovo Ústí, ulice Okružní - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále jen "VST") provede významnou investiční akci ve městě Sezimovo Ústí, v ulici Okružní, v rámci které se vymístí stávající odlehčovací stoka ze soukromých pozemků a vybuduje se na ní zařízení na ochranu Kozského ...

(23) jednotlivé investice » Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

V Sezimově Ústí v ulici Pod Vrbou bude v červnu zahájena rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přípojek a to od křižovatky s ulicí Okružní po křižovatku s Tř. 9 května.

(24) jednotlivé investice » Stavební práce na stanici hygienizace kalů

Po krátké zimní přestávce se opět rozběhly práce na stavbě sušárny a pyrolyzéru na areálové čistírně odpadních vod

(25) jednotlivé investice » Tábor, Budějovická ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - II.

Budějovická ulice v Táboře má za sebou II. etapu celkové rekonstrukce. V té proběhla výměna a přeložka vodovodu a kanalizace včetně domovních přípojek, obnovení sítí elektrických rozvodů, položení plynovodu včetně přípojek a na konci zhotovení nové komunikace, ...

(26) jednotlivé investice » Tábor, Čelkovická ulice - havarijní oprava vodovodu a kanalizace

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále jen "VST") provádí havarijní opravu vodovodu a kanalizace ve spodní části Čelkovické ulice v Táboře, kde musí dojít i ke statickému zajištění opěrné zdi, včetně její základní opravy.

(27) jednotlivé investice » Tábor, Jesenského ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu je nutné v Jesenského ulici v Táboře realizovat rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu a to v rozsahu od křižovatky se Skálovou ulicí až po křižovatku s ulicí Zelená. Zahájení stavebních prací se předpokládá od 8.

(28) jednotlivé investice » Tábor, Nedbalova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce vodovodu a úpravy odtokových poměrů dešťové vody, související s rekonstrukcí kanalizace v Nedbalově ulici, se po pauze spojené s přelomem roku opět rozběhly. V současnosti se realizuje výměna kanalizace DN 300 v úseku směrem k Vančurově ulici.

(29) jednotlivé investice » Tábor, stavební úpravy Budějovické ulice, 3. etapa

Budějovickou ulici čeká III. etapa její celkové rekonstrukce. I zde bude provedena rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů včetně domovních odboček, obnovení sítí elektrických rozvodů, položení plynovodu s přípojkami a závěrem zhotovení nové silnice, chodníků a s tím spojených sadových úprav.

(30) jednotlivé investice » Tábor, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II.

II. etapou bude po třech letech pokračovat rekonstrukce ulice Vožická v Táboře. Akce bude navazovat na realizovanou I. etapu v křižovatce ulic Vodňanského a Blanická a končit bude v ulici Vožická u č.p. 2865.
...1 , 2 , 3 , 4 » 6...