rozbory vody

Provozovatel ČEVAK a.s. v rámci monitoringu předkládá vlastníkovi VST s.r.o. rozbory pitné vody, které dle provozní smlouvy provádí.

Rozbory pitné vody předané v rámci poslední čtvrtletní zprávy jsou uveřejněny zde:


PDFRozbory pitné vody - 4Q/2020 (PDF, 102 kB)
PDFRozbory pitné vody - 1Q/2021 (PDF, 101 kB)
PDFRozbory pitné vody - 4Q/2021 (PDF, 103 kB)