Hledání

(1) jednotlivé investice » Areálová čistírna odpadních vod Tábor - intenzifikace kalového hospodářství a úpravy technologie

Největší a zároveň nejdůležitější objekt v majetku VST – areálová čistírna odpadních vod Tábor (AČOV) prošla úspěšně významnou technologickou intenzifikací. Tato AČOV čistí odpadní vody od zhruba 70%  producentů Tábora a všech producentů Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí.

(2) jednotlivé investice » Do provozu jde nová kalová odstředivka

V těchto dnech probíhají na areálové čistírně odpadních vod v Táboře Na Mělké technologické zkoušky nového zařízení. Jedná se o rotační odstředivku kalů, která odvodňuje čistírenské kaly před jejich dalším využitím.

(3) Aktuálně » Oprava v Nedbalově ulici skončila

V minulých dnech byla položením finálního asfaltového povrchu ukončena oprava vodovodu a kanalizace v Nedbalově ulici v Táboře. Tato stavba nese zároveň příslib do budoucna, že v době prudkých přívalových ...

(5) plánované odstávky » Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dne 14.

ČEVAK a.s. zveřejňuje oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dle zákona č. 274/2001 Sb. § 9 odst. 5:

(6) plánované odstávky » Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dne 21.

ČEVAK a.s. zveřejňuje oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dle zákona č. 274/2001 Sb. § 9 odst. 5:

(7) jednotlivé investice » Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace V Plané nad Lužnicí v ulici Nad Hejtmanem se bude realizovat dostavba kanalizace pro zajištění odvedení splaškových vod pro místní přilehlé nemovitosti. Jako investor bude Vodárenská společnost Táborsko s.

(8) jednotlivé investice » Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace

Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace   V Plané nad Lužnicí v ulici Voborská bude Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., jako investor, provádět rekonstrukci kanalizační stoky a výstavbu nové části vodovodního ...
1 , 2 , 3 , 4 , 5...