Hledání

(1) jednotlivé investice » Areálová čistírna odpadních vod Tábor - intenzifikace kalového hospodářství a úpravy technologie

Největší a zároveň nejdůležitější objekt v majetku VST – areálová čistírna odpadních vod Tábor (AČOV) prošla úspěšně významnou technologickou intenzifikací. Tato AČOV čistí odpadní vody od zhruba 70%  producentů Tábora a všech producentů Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí.

(2) jednotlivé investice » Areálová čistírna odpadních vod získá jedinečnou technologii na úpravu kalů

V uplynulých týdnech se završila téměř pětiletá fáze přípravy na stavbu stanice hygienizace a pyrolýzy kalů na centrální čistírně odpadních vod. Co to znamená?

(3) jednotlivé investice » Čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích má nová kabát

V měsíci říjnu provedla stavební společnost PTX sanace z Dobré Vody u Českých Budějovic kompletní opravu vnitřní a vnější stavební části objektu

(4) jednotlivé investice » Do provozu jde nová kalová odstředivka

V těchto dnech probíhají na areálové čistírně odpadních vod v Táboře Na Mělké technologické zkoušky nového zařízení. Jedná se o rotační odstředivku kalů, která odvodňuje čistírenské kaly před jejich dalším využitím.

(5) Aktuálně » Jak je to s cenou vody na Táborsku

Počátkem tohoto roku zveřejnil odborný časopis SOVAK ceny vodného a stočného, platné od 1.ledna 2024.

(6) jednotlivé investice » Oprava v Nedbalově ulici skončila

V minulých dnech byla položením finálního asfaltového povrchu ukončena oprava vodovodu a kanalizace v Nedbalově ulici v Táboře. Tato stavba nese zároveň příslib do budoucna, že v době prudkých přívalových ...

(8) plánované odstávky » Oznámení o přerušení dodávky vody dne 15.5.2024 - Tábor ulice Kpt.

ČEVAK a.s. zveřejňuje oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dle zákona č. 274/2001 Sb. § 9 odst. 5:

(9) jednotlivé investice » Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace V Plané nad Lužnicí v ulici Nad Hejtmanem se bude realizovat dostavba kanalizace pro zajištění odvedení splaškových vod pro místní přilehlé nemovitosti. Jako investor bude Vodárenská společnost Táborsko s.

(10) jednotlivé investice » Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace

Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace   V Plané nad Lužnicí v ulici Voborská bude Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., jako investor, provádět rekonstrukci kanalizační stoky a výstavbu nové části vodovodního ...
1 , 2 , 3 , 4 » 6...