Stavební práce na stanici hygienizace kalů

Po krátké zimní přestávce se opět rozběhly práce na stavbě sušárny a pyrolyzéru na areálové čistírně odpadních vod

Původní skládka pro kaly, určené k odvozu po odvodnění, se přemístnila na protější stranu budovy a slouží po dobu stavby v mírně omezeném režimu. Na jejím místě byla kompletně rozebrána betonová plocha, a probíhají práce na přeložkách sítí - kanalizací a vodovodů. Po jejich dokončení se počátkem března začne s výstavbou podzemního betonového bunkru pro dovoz externích kalů, a následně s vrtáním pilot. Ty budou sloužit jako základy pro stavbu obou provozních hal. Tyto práce budou dokončeny v měsící dubnu. Následně se započne s výstavbou nadzemních objektů.

Zpět