doporučený postup

Jak postupovat v případě zájmu o vodovodní a kanalizační přípojku naleznete na stránkách našeho provozovatele ČEVAK a.s.:

https://www.cevak.cz/cs/vodovody/pripojka-k-vodovodu