Sezimovo Ústí Vítkovecká ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Sezimovo Ústí I – Vítkovecká ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace. To je další letošní společná akce Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a Města Sezimovo Ústí.

Dle „Společného územního a stavebního povolení veřejnou vyhláškou“ č.j. METAB 28199/2023/OŽP/LPek, vydaného 5.5.2023 s právní mocí 9.6.2023, bude prováděna rekonstrukce vodovodních řadů, kanalizačních řadů a současně Městem financovaný nový plynovod + rekonstrukce veřejného osvětlení. Nakonec vše bude zakončeno položením zrekonstruovaných chodníků a komunikace. Vodovodní řady a kanalizace budou samozřejmě provedeny i s domovními přípojkami na veřejném prostranství. Součástí kanalizace je i vložkování původního potrubí z křižovatky  Vítkovecká x Hromádkova v délce cca 37 m.

Stavební objekty:

SO-01 KANALIZAČNÍ STOKY

 • Stoka A-1 PVC SN12 DN 500 195,20 m
 • Stoka A-1 PVC SN12 DN 400 35,05 m
 • Stoka A-1-1 beton DN 300 5,19 m
 • Stoka A-2 vložkování beton DN 200 36,70 m
 • Celkem  272,14 m

 

SO-02 VODOVODNÍ ŘADY

 • Vodovodní řad 1 PE100 SDR11 De 110x10,0 279,90 m
 • Vodovodní řad 1-1 PE100 SDR11 De 160x14,6 10,45 m
 • Propoj 1 PE100 SDR11 De 110x10,0 5,24 m
 • Propoj 2 PE100 SDR11 De 110x10,0 3,02 m
 • Odbočky pro hydranty TLT DN 80 3,00 m
 • Celkem  301,61 m

 

SO-03 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

 • Odbočky kanalizace Celkem  19 ks/70,10 m
 • Odbočky vodovodu  Celkem  14 ks/65,85 m

 

SO-04 PLYNOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY

SO-04 PLYNOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY

 

SO-06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 

SO-07 OCHRANA A PŘEKLÁDKA SEK CETIN

 

Projekt na rekonstrukci vypracovala fi. AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská

společnost se sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371.

Zhotovitel byl vybrán výběrovým řízením a je jím firma: DAICH spol.s.r.o., Železná 366, 39002 Tábor , IČO 42407559

Cena za dílo bude 7 671 812,61 Kč bez DPH.

Předání staveniště je 16.6.2023 a práce začnou 21.6.2023. Dokončení stavby bude do 28 týdnů od začátku prací.

 

Objízdné trasy budou vyznačeny dle povoleného DIA .

Samozřejmě jako při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se obyvatelům za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení.

PDFc.2-katastralni-situace1.pdf (PDF, 1,9 MB)

Zpět