oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2024

OZNÁMENÍ CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ VE MĚSTECH VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI TÁBORSKO

OD 1.1.2024 DO 31.12.2024

Vlastník vodohospodářského majetku Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále jen VST) stanovil ceny pro vodné a stočné v roce 2024. Za tyto ceny bude dodávána pitná voda a poskytována služba čištění odpadních vod společností ČEVAK a.s.

Platba za vodné a stočné bude uplatňována dle Zákona O vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.) ve dvousložkové formě následovně:

 

 

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)

Cena 2024 bez DPH

Pohyblivá složka

(Kč/m3)

Pevná složka

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Kategorie A

94,35

48,60

45,75

1 890

857

1 033

Kategorie B

7 750

3 608

4 142

Kategorie C

17 660

8 347

9 313

Kategorie D

33 963

16 244

17 719

Kategorie E

165 274

81 304

83 970

 

 

 

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)

Cena 2024 s DPH 12%*

Pohyblivá složka

(Kč/m3)

Pevná složka

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Kategorie A

105,67

54,43

51,24

2 117

960

1 157

Kategorie B

8 680

4 041

4 639

Kategorie C

19 779

9 349

10 430

Kategorie D

38 039

18 193

19 846

Kategorie E

185 107

91 061

94 046

 

Pevná složka ceny pro stočné pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna): 6,45 Kč/m3. Cena pro stočné z jiných zdrojů celkem: 52,20 Kč/m3.

 

Poznámka k cenám s DPH: konečná cena pro spotřrebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve výsledná cena je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01 Kč z jednotkové ceny bez DPH.