legislativa havárií a odstávek

Během provozování vodovodů a kanalizací dochází k přerušení dodávky pitné vody nebo odvádění vody odpadní. To se děje zpravidla ze dvou důvodů:

havárie

v tomto případě dojde k nahodilému, neplánovanému odstavení zásobování pitnou vodou/odvádění odpadní vody vlivem poruchy. Provozovatel v tomto případě neodkladně zahajuje práce na jejím odstranění. V případě dlouhodobějšího výpadku v dodávce pitné vody má za povinnost zajistit náhradní zásobování vodou z cisterny

plánované odstávky

v tomto případě provádí vlastník prostřednictvím provozovatele nebo jiné pověřené firmy plánované práce na údržbě, opravách většího rozsahu nebo obnově vodohospodářského majetku. Plánované odstávky musí být odběratelům hlášeny minimálně 15 dnů předem, a v odůvodněných případech se zajišťuje náhradní zásobování pomocí suchovodů nebo cisteren