struktura ceny vody

Co tvoří cenu vody

Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (tedy 1 000 litrů), setkat se můžete také s označením 1 kubík. K tomu se přičítá DPH, které od 1. ledna 2024 činí 12 %. Skládá se z ceny za vodné a stočné (V+S).

Vodné tvoří náklady na pitnou vodu, dodávanou vodovodem od zdroje - úpravny vody, až po kohoutek odběratele.

Stočné představuje náklady na odvádění odpadních vod od producentů a jejich čištění na čistírně odpadních vod.

Kromě provozních nákladů - tedy nákladů na výrobu pitné vody a čištění odpadní, nákladů na opravy havárií, údržbu apod., obsahuje také položku nájemné (pachtovné). To platí nájemce (provozovatel) vlastníkovi - v našem případě Vodárenské společnosti Táborsko - za pronájem (pacht) tohoto majetku. Prostředky z nájemného jsou vynakládány na obnovu a obnovující investice do vodohospodářského majetku tak, aby nedocházelo k jeho morálnímu a technickému zastarávání a opotřebení, které by vedlo k velkým nákladům na opravy a ztrátám vody v potrubí.

Dvousložková cena V+S

V některých městech včetně (Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí) tvoří cenu vody dvě složky: pohyblivá a pevná.

Pohyblivá složka činí poplatek za odebrané množství - tedy cena za 1m3 x odebrané množství. Pevnou složku představuje poplatek za připojení - tedy bez ohledu na to, zda se z dané přípojky voda odebírá, či nikoliv. Velikost pevné složky se zpravidla počítá podle velikosti vodoměru na konkrétní přípojce.

Dvousložková cena vody vyrovnává spravedlivěji rozdíly mezi malými a velkými odběrateli, a také mezi těmi, kteří vodu pravidelně a ve velkém množství odebírají, a kteří mají vodovodní přípojku jenom jako rezervní zdroj, a používají např. vodu z vlastní studny nebo vrtu. Náklady na správu a opravy potrubí jsou u takového odběratele stejné, jako u toho, který jinou možnost odběru pitné vody nemá.