Hledání

(41) Stránky » Kvalita vody

Pro aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí je centrálním zdrojem pitné vody Vodárenská soustava Jižní Čechy. Tvoří jí úpravna vody Plav, která odebírá vodu z řeky Malše, akumulovanou ve vodní nádrži Římov.

(42) Stránky » legislativa havárií a odstávek

Během provozování vodovodů a kanalizací dochází k přerušení dodávky pitné vody nebo odvádění vody odpadní. To se děje zpravidla ze dvou důvodů: havárie v tomto případě dojde k nahodilému, neplánovanému odstavení zásobování pitnou vodou/odvádění odpadní vody vlivem poruchy.

(43) Stránky » majetek

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. vlastní vodohospodářský majetek, jako jsou vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodojemy, zdroje a úpravny vody, čistírny odpadních vod, čeprací stanice kanalizace a odlehčovacích komor a to na území aglomerace ...

(44) Stránky » organizační struktura

Ředitel: Je jmenován jednateli společnosti. Na základě plné moci řídí běžný chod společnosti a vykonává funkci statutárního orgánu vůči ostatním zaměstnancům společnosti.     Technický náměstek: Zastupuje v době nepřítomnosti ředitele společnosti.

(45) Stránky » orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: Valná hromada   Jednatelé společnosti Ing. Štěpán Pavlík - Město Tábor Mgr., Ing. Martin Doležal, LL.M. - Město Sezimovo Ústí Jiří Rangl - Město Planá nad Lužnicí   Dozorčí rada Mgr.

(46) Stránky » oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2024

OZNÁMENÍ CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ VE MĚSTECH VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI TÁBORSKO OD 1.1.2024 DO 31.12.2024 Vlastník vodohospodářského majetku Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále jen VST) stanovil ceny pro vodné a stočné v roce 2024.

(48) Stránky » Podrobné kontakty

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.Kosova 2894390 02 Tábor IČ: 260 69 539DIČ: CZ26069539e-mail: vstab@vstab.cztelefon: 381 257 669DS: y5ua4z2Bankovní spojení: 6820472/0800   Ředitel Ing. Lubor Tomanec 387 761 560 tomanec@vstab.

(49) Stránky » porovnání položek cen pro vodné a stočné

V přílohách ke stažení jsou uveřejněna porovnání položek cen pro vodné a stočné.   Přílohy ke stažení:

(50) Stránky » porovnání s jinými městy

společnost vodné s DPH stočné s DPH V+S s DPH Zásobování teplem Vsetín a. s. - Vsetín - Jasenice 84,78 91,84 176,62 STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s. 100,87 74,13 175,00 Vodárny Kladno - Mělník, a. s. 100,87 74,13 175,00 Vodovody a kanalizace Beroun, a.
...1 « 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7...