Hledání

(41) Stránky » oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2024

OZNÁMENÍ CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ VE MĚSTECH VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI TÁBORSKO OD 1.1.2024 DO 31.12.2024 Vlastník vodohospodářského majetku Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále jen VST) stanovil ceny pro vodné a stočné v roce 2024.

(43) Stránky » Podrobné kontakty

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.Kosova 2894390 02 Tábor IČ: 260 69 539DIČ: CZ26069539e-mail: vstab@vstab.cztelefon: 381 257 669DS: y5ua4z2Bankovní spojení: 6820472/0800   Ředitel Ing. Lubor Tomanec 387 761 560 tomanec@vstab.

(44) Stránky » porovnání položek cen pro vodné a stočné

V přílohách ke stažení jsou uveřejněna porovnání položek cen pro vodné a stočné.   Přílohy ke stažení:

(45) Stránky » porovnání s jinými městy

společnost vodné s DPH stočné s DPH V+S s DPH Zásobování teplem Vsetín a. s. - Vsetín - Jasenice 84,78 91,84 176,62 STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s. 100,87 74,13 175,00 Vodárny Kladno - Mělník, a. s. 100,87 74,13 175,00 Vodovody a kanalizace Beroun, a.

(46) Stránky » přípojky a legislativa

Vodovodní přípojku tvoří úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. SKLÁDÁ SE Z napojení na vodovodní řad potrubí před vodoměrem vodoměrné sestavy domovního rozvodu VODOVODNÍ ŘAD Je přiváděcí potrubí pro veřejnou potřebu a je určeno ...

(47) Stránky » provozovatelská smlouva

Provozovatelská smlouva ke stažení:

(48) Stránky » rozbory vody

Provozovatel ČEVAK a.s. v rámci monitoringu předkládá vlastníkovi VST s.r.o. rozbory pitné vody, které dle provozní smlouvy provádí. Rozbory pitné vody předané v rámci poslední čtvrtletní zprávy jsou uveřejněny zde:

(49) Stránky » společníci a společenská smlouva

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na dobu neurčitou. Předmětem její činnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, zprostředkování ...

(50) Stránky » struktura ceny vody

Co tvoří cenu vody Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (tedy 1 000 litrů), setkat se můžete také s označením 1 kubík. K tomu se přičítá DPH, které od 1. ledna 2024 činí 12 %. Skládá se z ceny za vodné a stočné (V+S).
...1 « 2 , 3 , 4 , 5 , 6...