Čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích má nový kabát

V průběhu října provedla stavení firma PTX sanace z Dobré Vody u Českých Budějovic opravu vnitřní  a vnější stavební části čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích. Ta stojí na levém břehu Lužnice u mostu a přečerpává odpadní vody potrubím, zavěšeným na mostě, na druhou stranu řeky.  Odtud tyto splašky tečou kanalizací až na čistírnu Klokoty.
V rámci této opravy byly provedeny nové sanační omítky, nátěry a odvzdušnění akumulačního prostoru čerpací jímky. Zároveň byla jímka neprodyšně uzavřena, aby do její nadzemní části neunikaly agresívní výpary.
Oprava byla provedena ve velmi dobré kvalitě a byla uhrazena z prostředků provozovatele na opravy.