Oprava v Nedbalově ulici skončila

V minulých dnech byla položením finálního asfaltového povrchu ukončena oprava vodovodu a kanalizace v Nedbalově ulici v Táboře. Tato stavba nese zároveň příslib do budoucna, že v době prudkých přívalových dešťů nebude vznikat v jejím spodním oblouku „jezero“, které nestačila původní kanalizace odvést. Tato voda následně zatápěla přilehlý bytový dům a způsobovala nemalé škody na majetku. Přidáním několika dešťových vpustí a odvedením vody do kanalizace na břeh Jordánu by se podobná situace již neměla opakovat.

Děkujeme touto cestou dodavateli stavby – společnosti Kavas W ze Slap za profesionálně odvedenou práci a také všem místním obyvatelům za trpělivost během této stavby.

Zpět