Čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích má nová kabát

V měsíci říjnu provedla stavební společnost PTX sanace z Dobré Vody u Českých Budějovic kompletní opravu vnitřní a vnější stavební části objektu

Čerpací stanice stojí u mostu na levém břehu Lužnice, a přečerpává splaškové vody potrubím, zavěšeném na mostě, na druhý břeh. Odtud tečou kanalizací na čistírnu Klokoty.

V rámci stavby byly provedeny nové sanační omítky, nátěry včetně střechy a odvětrání akumulačního prostoru. Současně došlo k jeho utěsnění tak, aby agresívní výpary nepronikaly do nadzemní části stavby.

Oprava objektu byla hrazena z provozních prostředků provozovatele – společnosti Čevak a.s.

Zpět