Do provozu jde nová kalová odstředivka

V těchto dnech probíhají na areálové čistírně odpadních vod v Táboře Na Mělké technologické zkoušky nového zařízení. Jedná se o rotační odstředivku kalů, která odvodňuje čistírenské kaly před jejich dalším využitím. Původní sušina 3-5 % je intenzívním odstředěním zvýšena na 26-28 %. Odstředěná voda odtéká zpět do čistícího procesu. Kalová konzistence umožňuje následnou manipulaci, a sice naložení a odvoz, popř. sušení. Odstředivka s obchodním názvem Hiller a technickým označením DP45N nahradila jeden ze stávajících šnekových lisů, přičemž druhý z nich zůstal jako rezerva. Kromě zvýšení objemu sušiny má tato investice ve výši bezmála 7,6 mil.Kč za úkol úsporu provozních nákladů na tzv.flokulant - chemické srážedlo, které se do kalu musí přidávat, aby  bylo dosaženo jeho optimálního odvodnění. Celou dodávku zajišťovala v průběhu necelých 6 měsíců společnost ENVI-PUR s.r.o. Praha.

Zpět