Aktuálně

Čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích má nová kabát

V měsíci říjnu provedla stavební společnost PTX sanace z Dobré Vody u Českých Budějovic kompletní opravu vnitřní a vnější stavební části objektu

Areálová čistírna odpadních vod získá jedinečnou technologii na úpravu kalů

V uplynulých týdnech se završila téměř pětiletá fáze přípravy na stavbu stanice hygienizace a pyrolýzy kalů na centrální čistírně odpadních vod. Co to znamená?

Zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace ve Voborské ulici v Plané nad Lužnicí je dokončeno

Tento týden byly dokončeny veškeré stavební práce v ulici Voborská v Plané nad Lužnicí. Dodavatel – společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH zde provedla rekonstrukci ...

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Krátké ulici

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Krátké ulici v Táboře začíná Vodárenská společnost Táborsko v koordinaci s odborem investic a strukturálních fondů města zahájí v těchto dnech v ulici V Krátké v Táboře ...

PDFPodrobná situace (PDF, 1,9 MB)

Sezimovo Ústí Vítkovecká ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Sezimovo Ústí I – Vítkovecká ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace. To je další letošní společná akce Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a Města Sezimovo Ústí.

PDFc.2-katastralni-situace1.pdf (PDF, 1,9 MB)

Oprava v Nedbalově ulici skončila

V minulých dnech byla položením finálního asfaltového povrchu ukončena oprava vodovodu a kanalizace v Nedbalově ulici v Táboře. Tato stavba nese zároveň příslib do budoucna, že v době prudkých přívalových ...

Do provozu jde nová kalová odstředivka

V těchto dnech probíhají na areálové čistírně odpadních vod v Táboře Na Mělké technologické zkoušky nového zařízení. Jedná se o rotační odstředivku kalů, která odvodňuje čistírenské kaly před jejich dalším využitím.

Porovnání položek cen pro vodné a stočné za rok 2022

PDFPorovnání položek cen pro vodné a stočné za rok 2022 (PDF, 455 kB)

Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace

Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace   V Plané nad Lužnicí v ulici Voborská bude Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

PDFSituace stavby Voborská (PDF, 218 kB)

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace V Plané nad Lužnicí v ulici Nad Hejtmanem se bude realizovat dostavba kanalizace pro zajištění odvedení splaškových vod pro místní přilehlé nemovitosti.

PDFCelková situace (PDF, 1,1 MB)

...1 , 2 , 3 , 4...

V týdnu od 6.5. do 10.5.2024 byla na AČOV Tábor dokončena stavební část kalového bunkru. Podzemní objket s kapacitou 60 m3 bude sloužit pro uskladnění odvodněného kalu z ČOV Klokoty před jeho následným vysušením a pyrolýzou.

Betonový monolitický objekt o rozměrech 8,0 x 4,0 x 2,5 m pojme přes 60 m3 kalu, který se bude pomocí dopravníků transportovat přímo do kalové sušárny.

48 hodin trvající zkouška vodotěsnosti potvrdila jeho absolutní nepropustnost. V další fázi bude vystrojen potřebnou technologií a vodotěsným poklopem s hydraulickým zvedacím systémem pro manipulaci s dovezeným kalem.