Hledání

(31) jednotlivé investice » Zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace ve Voborské ulici v Plané nad Lužnicí je dokončeno

Tento týden byly dokončeny veškeré stavební práce v ulici Voborská v Plané nad Lužnicí. Dodavatel – společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH zde provedla rekonstrukci více než 150 m kanalizace o průměru 250 a 300 mm a prodloužení vodovodu PE 100 v délce 105 m.

(32) Stránky » Čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích má nový kabát

V průběhu října provedla stavení firma PTX sanace z Dobré Vody u Českých Budějovic opravu vnitřní  a vnější stavební části čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích. Ta stojí na levém břehu Lužnice u mostu a přečerpává odpadní vody potrubím, zavěšeným na mostě, na druhou stranu řeky.

(33) Stránky » Čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích má nový kabát

V říjnu provedla stavební firma PTX sanace z Dobré vody u Českých Budějovic kompletní opravu vnější i vnitřní stavební části čerpací stanice odpadních vod v Čelkovicích. Objekta stojí na levém břehu Lužnice u mostu.

(34) Stránky » Chyba 404 - stránka nenalezena

Litujeme, ale stránka, kterou chcete zobrazit, neexistuje. Omlouváme se za způsobené potíže. Možné příčiny chyby: Stránka byla přesunuta na jinou adresu. Zadali jste špatně adresu stránky do prohlížeče. Odkaz na požadovanou stránku již není platný.

(35) Stránky » doporučený postup

Jak postupovat v případě zájmu o vodovodní a kanalizační přípojku naleznete na stránkách našeho provozovatele ČEVAK a.s.: https://www.cevak.cz/cs/vodovody/pripojka-k-vodovodu

(36) Stránky » Kvalita vody

Pro aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí je centrálním zdrojem pitné vody Vodárenská soustava Jižní Čechy. Tvoří jí úpravna vody Plav, která odebírá vodu z řeky Malše, akumulovanou ve vodní nádrži Římov.

(37) Stránky » legislativa havárií a odstávek

Během provozování vodovodů a kanalizací dochází k přerušení dodávky pitné vody nebo odvádění vody odpadní. To se děje zpravidla ze dvou důvodů: havárie v tomto případě dojde k nahodilému, neplánovanému odstavení zásobování pitnou vodou/odvádění odpadní vody vlivem poruchy.

(38) Stránky » majetek

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. vlastní vodohospodářský majetek, jako jsou vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodojemy, zdroje a úpravny vody, čistírny odpadních vod, čeprací stanice kanalizace a odlehčovacích komor a to na území aglomerace ...

(39) Stránky » organizační struktura

Ředitel: Je jmenován jednateli společnosti. Na základě plné moci řídí běžný chod společnosti a vykonává funkci statutárního orgánu vůči ostatním zaměstnancům společnosti.     Technický náměstek: Zastupuje v době nepřítomnosti ředitele společnosti.

(40) Stránky » orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: Valná hromada   Jednatelé společnosti Ing. Štěpán Pavlík - Město Tábor Mgr., Ing. Martin Doležal, LL.M. - Město Sezimovo Ústí Jiří Rangl - Město Planá nad Lužnicí   Dozorčí rada Mgr.
...1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6...