Vítězem koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Táborsko se stal ČEVAK a.s. České Budějovice

Vítězem koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Táborsko (VST) v letech 2022 – 2031 se stal současný provozovatel, ČEVAK a.s. České Budějovice.

Do soutěže se přihlásily a následně splnily náročná „kvalifikační kritéria“ dvě společnosti: ČEVAK a.s., České Budějovice, a Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) a.s., Ostrava. ČEVAK a.s. podal lepší nabídku. Soutěž se uskutečnila plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek přesně tak, jak byla prezentována před svým zahájením v únoru 2020 ve všech zastupitelstvech měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí a jak byla následně schválena valnou hromadou VST.

Předběžné a finální nabídky
Soutěž trvala bezmála 9 měsíců a měla dvě kola. Po zodpovězení doplňujících dotazů, které kladli oba uchazeči, firmy podaly tzv. předběžné nabídky. Hlavním důvodem, proč se volila tato metoda, bylo ověřit, zda uchazeči rozumí všem podmínkám zadání a vyplní správně všechny požadované údaje do tzv. finančního nástroje. Tím se zamezilo případným odvoláním na nepochopení zadání v případě jednokolového řízení, které zpravidla vede k průtahům, zbytečným komplikacím a nezřídka mají za následek podání stížnosti na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či dokonce zrušení soutěže. Po kontrole věcné správnosti předběžných nabídek byli uchazeči vyzváni k podání „finální nabídky". To učinili v požadovaném termínu a rozsahu. O vítězi na základě předem definovaných kritérií rozhodla hodnotící komise, kterou tvořili jednatelé (starostové Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí), ředitel VST a dále nezávislí specialisté.

Podmínky podpisu smlouvy
Koncesní soutěž probíhala naprosto anonymně, podle všech pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky se podávaly elektronicky do národního elektronického nástroje, který je pro tento typ koncesního řízení speciálně zřízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V současnosti se čeká na schválení průběhu a výsledku řízení Státním fondem životního prostředí, což je nezbytná podmínka pro podpis smlouvy. Ta bude podepsána poté, co projde schválením zastupitelstvy všech tří měst a následně valnou hromadou VST.

Provozní smlouva je velmi složitá. Svým zněním navazuje na stávající, která byla uzavřena v roce 2011, a její podmínky byly stanoveny zmíněným SFŽP v souvislosti s tehdejším zahájením čerpání téměř miliardového úvěru na akci „náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“, který bude VST splácet až do r. 2028.

Cena do konce září  2021
Vítězná nabídka společnosti ČEVAK má pro VST výhodnější podmínky než dosud platná smlouva. Zachovává vysoké standardy kvality provozování vodovodů a kanalizací a zároveň je ekonomicky výhodnější. Umožní VST nadále splácet zmíněný úvěr, plnit povinnosti vlastníka při obnově vodohospodářské infrastruktury a zároveň (pravděpodobně) na určité krátké období eliminovat vliv inflace na cenu vodného a stočného pro koncového odběratele. O její výši budeme po uzavření smlouvy s provozovatelem intenzívně jednat. Cenu vyhlásíme nejpozději do konce září letošního roku.

Zpět