Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Krátké ulici

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Krátké ulici v Táboře začíná

Vodárenská společnost Táborsko v koordinaci s odborem investic a strukturálních fondů města zahájí v těchto dnech v ulici V Krátké v Táboře výměnu vodovodního a kanalizačního řadu, teplovodu a sdělovacích kabelů. Po dokončení prací dojde zároveň ke kompletní obnově povrchů chodníků a komunikace.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost AquaProcon Praha. Stavba bude prováděna na základě platného povolení.

Ve výběrovém řízení na dodavatele zvítězila táborská stavební společnost DAICH s.r.o.  s cenou 4.500 tis.Kč bez DPH. Technický dozor investora a zároveň koordinátora BOZP vykonává Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha.

Rekonstrukce vodohospodářských sítí zahrnuje více než 76 m kanalizačních stok o průměru 300 mm a 82 m vodovodu DE 90 mm. Současně dojde k výměně přípojek. Staveniště bylo zhotoviteli předáno a stavební práce začnou pravděpodobně v týdnu od 21.8.2023. Dokončení rekonstrukce je plánováno na konec roku 2023.

Tato stavba si vyžádá v dané lokalitě velmi složitou dopravní situaci. Vlivem úplné uzavírky ulice V Krátké a zajištění příjezdu stavební mechanizace bude částečně omezen jeden jízdní pruh na ulici Budějovická, v těsné blízkosti napojení s ulicí Havlíčkova. Navíc dojde po dobu zhruba 30 dní k uzavírce křižovatky ulic V Krátké a Třebízského.

Zhotovitel spolu s TDI bude vyvíjet maximální úsilí, aby komplikace, zejména s ohledem na blížící se začátek nového školního roku, nezpůsobily dopravní kolaps. Přesto tímto žádáme všechny o vzájemnou toleranci a pokud možno omezení průjezdu touto oblastí.

PDFPodrobná situace (PDF, 1,9 MB)

Zpět