Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace

Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace

 

V Plané nad Lužnicí v ulici Voborská bude Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., jako investor, provádět rekonstrukci kanalizační stoky a výstavbu nové části vodovodního řadu(prodloužení) z důvodu propojení stávajících částí vodovodní sítě.tzv. zokruhování sítě. Jak u kanalizace, tak u vodovodu budou přepojeny stávající domovní přípojky. Rekonstrukce má stávající stavební části:

SO 01 Kanalizace

  • Stoka A-1, PP SN 10 DN 300 – 85,5 m
  • STOKA B, PP SN 10 DN 250 – 59,5 m

SO 02 Kanalizační přípojky

  • DN 150–11 přípojek – 42,2 m
  • DN 200–2 přípojky – 4 m

SO 03 Vodovod

  • Řad V1 PE 100 SDR 11 RC d 90 – 104,37 m

SO 04 Vodovodní přípojky

  • DN 32–6 přípojek – 25 m

SO 05 Celoplošná obnova povrchů

Stavba bude provedena z křižovatky Ústrašická x Voborská, Voborská x Ve Vilách, Voborská x Zahradní a bude rozdělena do 4 etap.

Rekonstrukce bude provedena dle Společného povolení, č.j. METAB 31873/2022/OŽP/VFiř, vydaného 23.5.2022 s právní mocí 25.6.2022.

Projekt na rekonstrukci vypracovala Ing. Jan Šlezinger se sídlem 679 04 Adamov, IČO: 06676356.

Zhotovitel byl vybrán výběrovým řízením a je jím: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599

Cena díla je 5 890 000,- Kč bez DPH.

Staveniště bude zhotoviteli předáno 9.5.2023 a dokončení prací bude do 120 dnů od začátku prací.

Dopravní situace bude řešena dle DIA.

Při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se obyvatelům za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení.

PDFSituace stavby Voborská (PDF, 218 kB)

Zpět