aktuální cena vody

Oznámení cen pro vodné a stočné ve městech Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. od 1.10.2020 do 31. 12. 2021

PDFOznámení cen pro vodné a stočné ve městech Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. od 1.10.2020 do 31. 12. 2021 (PDF, 180 kB)

Cena pro vodné a stočné ve městech Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. od 1.10.2020 do 31.12.2021

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále VST) informuje o aktuální ceně pro vodné a pro stočné ve městech sdružených ve VST (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí)

Ceny bez DPH:

Kategorie vodoměrů

Cena 10.2020 – 12.2021

Pohyblivá složka

Pevná složka

(Kč/m3)

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

A

80,62

41,32

39,30

1 890

857

1 033

B

7 763

3 621

4 142

C

17 707

8 394

9 313

D

34 079

16 360

17 719

E - CH

166 177

82 207

83 970

Pevná složka ceny pro stočné pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna): 6,91 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 46,21 Kč/m3

 

Ceny s DPH 10%:

Kategorie vodoměrů

Cena 10.2020 - 12.2021

Pohyblivá složka

Pevná složka

(Kč/m3)

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

A

88,68

45,45

43,23

2 079

943

1 136

B

8 539

3 983

4 556

C

19 478

9 233

10 244

D

37 487

17 966

19 491

E - CH

182 795

90 428

92 367

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna): 7,60 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 53,82 Kč/m3

Poznámka k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1 m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

 

Kategorie vodoměrů

Normová hodnota průtoku vodoměru Qn (m3/hod) podle normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku vodoměru Q3 (m3/hod) podle normy ČSN EN 14154-1+A1

Rozsah OD (včetně)

Rozsah DO (vyjma)

Rozsah OD (včetně)

Rozsah DO (vyjma)

A

0

3,5

0

6,3

B

3,5

10

6,3

16

C

10

15

16

25

D

15

40

25

41

E

40

55

41

101

F

55

60

 

 

G

60

90

101

250

H

90

150

 

 

CH

150

250

250

400